Thiết kế, sản xuất sản phẩm độc quyền

Quy trình làm việc sản xuất sản phẩm độc quyền

Ngoài sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, Trúc Lạc còn thiết kế, sản xuất sản phẩm có yêu cầu tính độc quyền. Các bước thực hiện sản phẩm dạng độc quyền cũng tương tự sản xuất sản phẩm theo yêu cầu:

Quy trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu
Quy trình sản xuất sản phẩm theo yêu cầu

Cam kết

Sau khi thống nhất với khách hàng về giá, số lượng, chất lượng và yêu cầu độc quyền, chúng tôi cam kết:

  1. Tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ: đảm bảo rằng sản phẩm thiết kế và sản xuất không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, sáng chế, và thương hiệu.
  2. Bảo mật thông tin: Cam kết bảo vệ thông tin và dữ liệu về sản phẩm, thương hiệu. Chúng tôi chỉ sử dụng cho mục đích thiết kế và sản xuất.
  3. Chất lượng sản phẩm: Cam kết rằng sản phẩm sẽ được thiết kế và sản xuất với chất lượng tốt nhất.
  4. Đảm bảo độc quyền: cam kết thông tin về  sản phẩm sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích khác hoặc bởi bên thứ ba mà không có sự cho phép của khách hàng.
  5. Sự hợp tác và trao đổi thông tin: Cam kết hợp tác đầy đủ và thường xuyên với khách hàng, bao gồm việc chia sẻ thông tin về tiến độ trong quá trình thiết kế và sản xuất.
  6. Chính sách bảo hành: Cam kết về chính sách bảo hành cụ thể cho sản phẩm, bao gồm thời gian và điều kiện bảo hành.
  7. Thời hạn độc quyền: Quy định này xác định thời hạn độc quyền của sản phẩm. Thời hạn có thể bao gồm một số năm hoặc thậm chí cả vòng đời sản phẩm.

Trong trường hợp khách hàng mong muốn bảo mật ở mức cao nhất, chúng tôi sẵn sàng hợp tác và kí NDA với đối tác.