Chính sách Bảo mật Thông tin của Trúc Lạc

Bảo mật thông tin khách hàng và đơn hàng ưu tiên hàng đầu của Trúc Lạc. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.

Chính sách bảo mật của Trúc Lạc
Chính sách bảo mật của Trúc Lạc

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến khách hàng và đơn hàng để xử lý giao dịch và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Thông tin này bao gồm chi tiết cá nhân, địa chỉ, sản phẩm đặt mua và thông tin thanh toán.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin để thực hiện đơn hàng, cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng và tùy chỉnh trải nghiệm mua sắm. Thông tin cũng giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và tối ưu hóa website.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng biện pháp bảo mật kỹ thuật và quản lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép hoặc lạm dụng. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp luật pháp yêu cầu.

Chia sẻ thông tin

Thông tin có thể được chia sẻ với đối tác dịch vụ để hỗ trợ dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo rằng họ tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật tương tự.

Sự đồng ý

Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với chính sách bảo mật này. Bạn có quyền từ chối cung cấp thông tin, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ.

Chúng tôi luôn cập nhật và đảm bảo tính minh bạch của chính sách này. Sự tin tưởng của bạn là tài sản quý báu và chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về bảo mật thông tin.