Chính sách đại lý

Chính sách đại lý sản phẩm mỹ nghệ của Trúc Lạc là tài liệu quy định các điều khoản, điều kiện, và quyền lợi của đại lý

SẢN PHẨM ĐỘC QUYỀN

Ngoài sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, Trúc Lạc còn thiết kế, sản xuất sản phẩm có yêu cầu tính độc quyền

SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU

Sản xuất theo yêu cầu của của khách hàng là một trong những hướng đi mà Trúc Lạc hướng tới.