Chính sách đại lý

Chính sách đại lý của Trúc Lạc
Chính sách đại lý của Trúc Lạc

Chính sách đại lý sản phẩm mỹ nghệ của Trúc Lạc là tài liệu quy định các điều khoản, điều kiện, và quyền lợi của đại lý. Dưới đây là một số điểm quan trọng gồm:

Quyền và trách nhiệm của đại lý

Đại lý tham gia vào việc tiếp thị, bán hàng và hỗ trợ khách hàng.

Quyền phân phối và địa bàn kinh doanh

  • Xác định địa bàn kinh doanh cụ thể mà đại lý được phân phối sản phẩm.
  • Quy định quyền đại lý trong việc mở rộng hoặc thay đổi địa bàn kinh doanh.

Chính sách giá và chiết khấu

  • Quy định giá cả sản phẩm và các chính sách chiết khấu cho đại lý.

Xác định cách tính giá và cách xử lý các đợt giảm giá hoặc khuyến mãi.

Điều kiện thanh toán

   • Xác định thời hạn thanh toán cho đại lý và cách thức thanh toán.
   • Quy định về việc thu tiền mặt, chuyển khoản, hoặc các phương thức thanh toán khác.

Chính sách hủy hàng và trả hàng

  • Quy định về việc đại lý có thể hủy đơn hàng hoặc trả lại sản phẩm trong trường hợp nào và trong thời gian bao lâu.

Chất lượng sản phẩm

  • Mô tả các tiêu chuẩn chất lượng mà sản phẩm cần đáp ứng.
  • Quy định về việc kiểm tra sản phẩm trước khi giao cho khách hàng cuối.

Quyền bảo hành

  • Xác định thời gian và điều kiện bảo hành cho sản phẩm mỹ nghệ.
  • Quy định việc đại lý thực hiện bảo hành và đổi trả sản phẩm.

Chính sách tiếp thị và quảng cáo

  • Quy định về việc sử dụng thương hiệu và tài liệu quảng cáo của nhà sản xuất.
  • Xác định các chi phí quảng cáo mà đại lý có thể chia sẻ hoặc nhận hỗ trợ.

Chấp nhận đại lý mới

  • Mô tả quy trình và tiêu chí để chấp nhận đại lý mới.
  • Quy định về việc hủy bỏ hợp đồng đại lý nếu cần.

Giải quyết tranh chấp

  • Xác định quy trình giải quyết tranh chấp giữa nhà sản xuất và đại lý.
  • Quy định sự hỗ trợ của bên thứ ba, chẳng hạn như luật sư hoặc trung tâm giải quyết tranh chấp.

Chính sách đại lý sản phẩm mỹ nghệ thường được thiết kế để bảo vệ cả hai bên và đảm bảo mối quan hệ làm ăn lâu dài và bền vững.